Publicatie DOMESTICO rationale en design in BMC Nephrology

Op 18 september 2019 is ons artikel ‘Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes (DOMESTICO): rationale and design’ gepubliceerd in BMC Nephrology. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de achtergrond en opzet van het prospectieve deel van de DOMESTICO studie. U kunt het artikel hier lezen. Het is ook te benaderen via de link: https://rdcu.be/bRppD

We kunnen dit niet doen zonder alle deelnemende centra, dus hartelijk dank voor de geleverde input en voor jullie deelname aan DOMESTICO! Veel leesplezier.