DOMESTICO vragenlijsten: wat ervaren patiënten en mantelzorgers?

Wij zijn enorm blij met alle vragenlijsten die worden ingevuld door alle deelnemende patiënten en mantelzorgers. Het is erg belangrijk voor ons onderzoek dat dezelfde vragenlijsten elke keer ingevuld worden, zodat wij het verloop van (onder andere) symptomen, ervaringen en kwaliteit van leven kunnen meten. Zo kunnen wij met uw hulp zowel de toekomstige zorg voor alle dialysepatiënten als de ondersteuning van mantelzorgers verbeteren.

Om te laten zien hoe belangrijk wij deze vragenlijsten vinden en wat hier (nu al) uitkomt, hebben wij infographics gemaakt met de huidige data. Deze zijn HIER te vinden (of via: www.domesticostudy.nl/infographics/).