Nierfalensymposium 2023: een groot succes!

Afgelopen woensdag, 24 mei, organiseerden wij samen met verschillende onderzoeksgroepen in de nefrologie een Nierfalensymposium in CORPUS. Het was een groot succes! Over de dag heen waren er verschillende presentaties en workshops met focus op de impact van nierziekte en behandelingen op patiënt-gerapporteerde uitkomsten.

Ook waren er twee presentaties vanuit het DOMESTICO-team. Arts-onderzoeker Bas van Lieshout heeft een presentatie gegeven over de prevalentie van jeuk en medicatiegebruik bij jeuk binnen DOMESTICO prospectief. Onderzoeker Esmee Driehuis heeft een presentatie gegeven over de baseline data van het DOMESTICO Mantelzorgproject.

Wij willen nogmaals alle sprekers, deelnemers, sponsoren en de organisatie bedanken!