Anita van Eck van der Sluijs gepromoveerd!

Op 23 maart 2023 is internist-nefroloog en voormalig DOMESTICO arts-onderzoeker Anita van Eck van der Sluijs gepromoveerd! Dit betekent dat zij de academische graad van doctor heeft behaald door het succesvol schrijven en verdedigen van haar proefschrift getiteld “End-stage kidney disease: towards shared decision-making and patient-reported outcomes” (NL: “Eindstadium nierfalen: naar samen beslissen en patiëntgerapporteerde uitkomsten”). Wat een enorm mooie prestatie!