Home 2019-10-22T15:00:54+01:00

Welkom bij DOMESTICO

De  “Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes” (DOMESTICO) is een landelijk initiatief dat met steun van alle betrokken partijen (Nefrovisie, NFN, NIV, NVN, Nierstichting, V&VN, industrie, zorgverzekeraars) thuisdialyse in Nederland weer op de kaart wil zetten door inzicht te geven in de effecten van thuisdialyse op kwaliteit van leven en klinische uitkomsten in relatie tot de kosten.

In Nederland zijn ruim 6500 patiënten met nierfalen afhankelijk van dialyse, een intensieve en dure behandeling. De afgelopen 10 jaar is het aantal dialysepatiënten met ruim 20% gestegen en de verwachting is dat dit nog verder zal toenemen. De kwaliteit van leven van patiënten die behandeld worden met dialyse is veel slechter dan van gezonde mensen. Idealiter worden patiënten met nierfalen getransplanteerd, maar dat is helaas niet mogelijk onder andere door een tekort aan donornieren en door vergrijzing. Het verbeteren van de kwaliteit van de dialysebehandeling en daarmee de kwaliteit van leven van nierpatiënten enerzijds, en het beperken van de toename van de kosten van dialysezorg anderzijds is derhalve van groot belang.

Op dit moment wordt ruim 80% van de dialysepatiënten behandeld met hemodialyse (dialyse via de bloedbaan) in een dialysecentrum (centrumhemodialyse). Het percentage patiënten dat in Nederland behandeld wordt met een vorm van thuisdialyse (peritoneale dialyse (in de volksmond ook wel “buikdialyse” genoemd) of thuishemodialyse) is de laatste jaren sterk afgenomen, van 33% in 2002 tot 18% in 2016. Daarbij bestaat er een opvallend grote praktijkvariatie in het percentage thuisdialysepatiënten per centrum, in 2015 variërend van 0% tot 43%. Dit leidt tot verlies aan kennis van én ervaring met thuisdialyse bij zorgprofessionals. Er wordt ook gedacht dat deze afname van thuisdialyse ten koste gaat van de kwaliteit-van-leven van nierpatiënten en tot hogere kosten van dialysezorg leidt. DOMESTICO heeft als doel inzicht te geven in de effecten van thuisdialyse op kwaliteit van leven en klinische uitkomsten in relatie tot de kosten.