Mantelzorgproject

Het mantelzorgproject is een uitbreiding van het DOMESTICO project. 

Het doel van dit project is het onderzoeken van het effect van starten met (thuis)dialyse op mantelzorgers van dialysepatiënten (die meedoen aan DOMESTICO). Dit project kijkt zowel naar positieve als negatieve ervaringen, met name of er verschillen zijn tussen mantelzorgers van thuisdialysepatiënten en centrumdialysepatiënten. Deelnemende mantelzorgers vullen op drie momenten een aantal vragenlijsten in die positieve en negatieve ervaringen meten en die hun kwaliteit van leven in kaart brengen. Met die informatie kunnen mantelzorgers vervolgens beter ondersteund wonden. 

Voor dit project hebben we een subsidie van de Nierstichting gekregen.