Prospectieve studie

Per 1-12-2017 is DOMESTICO – prospectief van start gegaan! Dit deelproject richt zich op het volgende:

  1. Het vaststellen van de effecten van thuisdialyse op kwaliteit van leven in vergelijking met centrumhemodialyse, gemeten aan de hand van patient reported outcome measures (PROMs);
  2. Het uitvoeren van een kosteneffectiviteitsanalyse naar de verschillende vormen van thuisdialyse ten opzichte van centrumhemodialyse, wat moet bijdragen aan een hogere “value-based health care” (i.e. maximale waarde van de zorg voor de patiënt tegen de beste zorgkosten);
  3. Het vaststellen van de klinische uitkomsten van thuisdialyse, in het bijzonder techniekfalen en hospitalisatie, in vergelijking met centrumhemodialyse en het identificeren van modificeerbare factoren die dit kunnen beïnvloeden.
    Hierbij is de volgende hypothese opgesteld: ‘Thuisdialyse leidt tot een betere kwaliteit van leven, gelijke klinische uitkomsten en lagere kosten in vergelijking tot centrumdialyse’

Voor dit deelproject hebben we een ZonMw subsidie gekregen en ook financiering van Fresenius, Baxter en Dirinco ontvangen.