Publicaties

The Impact of COVID-19 on the mental health of dialysis patients

Op 19 maart 2021 is ons artikel ‘The Impact of COVID-19 on the mental health of dialysis patients’ gepubliceerd in the Journal of Nephrology. In dit artikel is onderzocht wat de impact is van COVID-19 op de mentale gezondheid van dialysepatiënten. Bij 177 dialysepatiënten wordt de mentale gezondheid 3-6 maanden voor de COVID-pandemie vergeleken met de mentale gezondheid tijdens de COVID-pandemie. 

PDF ⇒

Dialysebehandeling bij eindstadium nierfalen

Op 29 april 2020 is het artikel ‘Dialysebehandeling bij eindstadium nierfalen’, geschreven door de DOMESTICO hoofdonderzoekers Alferso Abrahams en Brigit van Jaarsveld, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verscheidene dialysebehandelingen.

LINK ⇒

Health-Related Quality of Life in Dialysis Patients

In de Kidney Medicine uitgave van maart-april 2020 is ons artikel ‘Health-Related Quality of Life in Home Dialysis Patients Compared to In-Center Hemodialysis Patients: A Systematic Review and Meta-analysis’ gepubliceerd. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de beschikbare literatuur over de vergelijking van de kwaliteit van leven van patiënten die worden behandeld met thuisdialyse ten opzichte van degene die worden behandeld met centrumhemodialyse.

LINK ⇒

DOMESTICO: rationale en design

Op 18 september 2019 is ons artikel ‘Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes (DOMESTICO): rationale and design’ gepubliceerd in BMC Nephrology. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de achtergrond en opzet van het prospectieve deel van de DOMESTICO studie.

PDF

Handreiking Samen Beslissen bij nierfunctievervangende behandeling

Samen met de Nierpatiënten Vereniging Nederland heeft DOMESTICO een handreiking ontwikkeld met de verschillende hulpmiddelen om het Samen beslissen te ondersteunen.

LINK ⇒

Home haemodialysis in the Netherlands: State of the art.

Klik hier voor het artikel ‘Home haemodialysis in the Netherlands: State of the art’ Neth J Med 2018

PDF

The truth on current peritoneal dialysis: state of the art.

Klik hier voor het artikel ‘The truth on current peritoneal dialysis: state of the art’ Neth J Med 2017

PDF