Publicaties

Impact of Polypharmacy on Health-Related Quality of Life in Dialysis Patients

Begin september heeft the American Journal of Nephrology het artikel ‘Impact of polyfarmacy on health-related quality of life in dialysis patients’ gepubliceerd. Het artikel beschrijft het effect van polyfarmacie op de kwaliteit van leven van dialyse patiënten. Er wordt gekeken naar de impact van de medicatie 3 maanden na start van dialyse. 

PDF ⇒

Good practices for dialysis education, treatment and eHealth: A scoping review

PLOS ONE heeft op 11 augustus 2021 ons artikel ‘Good Practices for dialysis education, treatment and eHealth: a scoping review’ gepubliceerd. Het is een review van de literatuur die beschikbaar is over goede praktijkvoorbeelden ten aanzien van nierfalen voorlichting en nierfunctievervangende behandeling. Dit is een basis voor de huidige goede praktijkvoorbeelden die we in Nederland aan het verzamelen zijn. Deze zijn terug te vinden op de pagina Good Practices

PDF ⇒

Trends in home dialysis use differ among age categories in past two decades: A Dutch registry study

Op 22 juli 2021 is ons artikel ‘Trends in home dialysis use differ among age categories in past two decades: A Dutch registry study’ gepubliceerd. Onze arts-onderzoeker Anna Bonenkamp heeft in samenwerking met Nefrovisie dit artikel gepubliceerd op basis van Renine data. Er wordt gekeken naar de start van thuisdialyse in de afgelopen twintig jaar in verschillende leeftijdscategorieën.

PDF ⇒

The use of implicit persuasion in decision-making about treatment for end-stage kidney disease

Het NIVEL heeft in samenwerking met onze beide hoofdonderzoekers Alferso Abrahams en Brigit van Jaarsveld het artikel ‘The use of implicit persuasion in decision-making about treatment for end-stage kidney disease’ geschreven. Het is gepubliceerd in Peritoneal Dialysis International. Er is geobserveerd of er tijdens nefrologische consulten over nierfunctievervangende behandeling sprake is van impliciete overreding. 

LINK ⇒

Key elements in selection of pre-dialysis patients for home dialysis

In Peritoneal Dialysis International is ‘Key elements in selection of pre-dialysis patients for home dialysis’ gepubliceerd. In samenwerking met onderzoekers van het Meander Medisch Centrum is onderzocht welke factoren van belang zijn bij de selectie van patiënten voor thuisdialyse. 

PDF ⇒

The Impact of COVID-19 on the mental health of dialysis patients

Op 19 maart 2021 is ons artikel ‘The Impact of COVID-19 on the mental health of dialysis patients’ gepubliceerd in the Journal of Nephrology. In dit artikel is onderzocht wat de impact is van COVID-19 op de mentale gezondheid van dialysepatiënten. Bij 177 dialysepatiënten wordt de mentale gezondheid 3-6 maanden voor de COVID-pandemie vergeleken met de mentale gezondheid tijdens de COVID-pandemie.

PDF ⇒

Bleeding risk of haemodialysis and peritoneal dialysis patients

Op 1 november 2020 is in Nephrology Dialysis Transplant het artikel ‘Bleeding risk of haemodialysis and peritoneal dialysis patients’ verschenen. Er is onderzocht wat het bloedingsrisico is bij hemodialyse en peritonale dialyse.

PDF ⇒

Dialysebehandeling bij eindstadium nierfalen

Op 29 april 2020 is het artikel ‘Dialysebehandeling bij eindstadium nierfalen’, geschreven door de DOMESTICO hoofdonderzoekers Alferso Abrahams en Brigit van Jaarsveld, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verscheidene dialysebehandelingen.

LINK ⇒

Health-Related Quality of Life in Dialysis Patients

In de Kidney Medicine uitgave van maart-april 2020 is ons artikel ‘Health-Related Quality of Life in Home Dialysis Patients Compared to In-Center Hemodialysis Patients: A Systematic Review and Meta-analysis’ gepubliceerd. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de beschikbare literatuur over de vergelijking van de kwaliteit van leven van patiënten die worden behandeld met thuisdialyse ten opzichte van degene die worden behandeld met centrumhemodialyse.

PDF ⇒

DOMESTICO: rationale en design

Op 18 september 2019 is ons artikel ‘Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes (DOMESTICO): rationale and design’ gepubliceerd in BMC Nephrology. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de achtergrond en opzet van het prospectieve deel van de DOMESTICO studie.

PDF

Handreiking Samen Beslissen bij nierfunctievervangende behandeling

Samen met de Nierpatiënten Vereniging Nederland heeft DOMESTICO een handreiking ontwikkeld met de verschillende hulpmiddelen om het Samen beslissen te ondersteunen.

PDF ⇒

Home haemodialysis in the Netherlands: State of the art.

Klik hier voor het artikel ‘Home haemodialysis in the Netherlands: State of the art’ Neth J Med 2018

PDF

The truth on current peritoneal dialysis: state of the art.

Klik hier voor het artikel ‘The truth on current peritoneal dialysis: state of the art’ Neth J Med 2017

PDF