DOMESTICO dashboard: dit kunt u er allemaal mee doen!

Het DOMESTICO dashboard is bereikbaar via de pagina ‘aanmelden’ op deze website.

Graag zetten wij de mogelijkheden van het DOMESTICO dashboard voor u op een rijtje:

  • Patiënt aanmelden: Deelnemende patiënten moeten hier online worden aangemeld, hiervoor hoeft in principe alleen het eerste tabblad ‘Aanmelden’ ingevuld worden. Het tabblad ‘Comorbiditeit’ mag ingevuld worden, maar dit is geen absolute noodzaak. Wel is het belangrijk het Renine nummer in te vullen op het laatste tabblad (de laatste kolom/bolletje), zodat eventuele online vragenlijsten hieraan gekoppeld kunnen worden.
  • Geïncludeerde patiënten: dit bevat een overzicht van alle geïncludeerde patiënten in uw centrum. Op deze pagina kunnen ook wijzigingen worden doorgegeven, zoals switch van dialysemodaliteit, overplaatsing naar een ander centrum of beëindiging van deelname aan DOMESTICO.
  • Vragenlijsten versturen: Hier is te zien welke patiënten in de komende 3 weken vragenlijsten moeten invullen. Dit wordt ook als reminder via de email naar u verstuurd.
  • Ingevulde vragenlijsten: Dit is de nieuwste aanwinst op het dashboard. Hier worden alle vragenlijsten getoond die online door patiënten zijn ingevuld. Zo kan er, net als voor de papieren vragenlijsten, een controle plaatsvinden of de patiënt de vragenlijsten daadwerkelijk heeft ingevuld.