Inclusie DOMESTICO prospectief: neemt toe!

De inclusie voor DOMESTICO gaat goed, er zijn op dit moment maar liefst 338 patiënten geïncludeerd in 43 centra! Hieronder een overzicht van de inclusies per centrum.

Echter de inclusie kan altijd beter! Aangezien we jullie graag chocolade willen opsturen bij de inclusie van 3 patiënten, een lekkere vlaai bij 15 inclusies of drop bij 30 inclusies, volgen hieronder enkele inclusie tips:

Ga na of alle, bij de dialysepatiënten, betrokken artsen en verpleegkundigen op de hoogte zijn van DOMESTICO.

Betrek een PD én een HD arts/verpleegkundige bij de studie. Bij afwezigheid (ziekte, vakantie) kunnen zij de inclusie van patiënten van elkaar overnemen.

Houd in een document al uw ‘nieuwe’ dialyse patiënten bij; zo heeft u als hoofdonderzoeker/researchverpleegkundige een goed overzicht over alle potentieel te includeren patiënten.

Bedenk dat alle dialysepatiënten (zowel HD als PD) geïncludeerd kunnen worden binnen 4 weken vóór start tot 4 weken na start dialyse. Als het op dat moment te belastend wordt ervaren door de patiënt, probeer het dan rond 3 maanden na start nogmaals!

Voeg eventueel een kopje ‘gevraagd voor DOMESTICO?’ toe in de checklist van de eerste dialyse of bij een vroeg MDO. Zo is er tijdens dit moment extra aandacht voor de inclusie bij het hele behandelteam.

Vraag aan de persoon die de dialysepatiënten inroostert een mail te sturen naar de hoofdonderzoeker/researchverpleegkundige, ter herinnering van wie er die periode zullen starten. Dit kan bijvoorbeeld wekelijks.

Laat de patiënt zelf beslissen over deelname. Soms wordt deelname door de zorgverlener als te belastend ingeschat en derhalve niet besproken, echter een patiënt heeft het recht om zelf te beslissen over deelname. Het invullen van een vragenlijst over kwaliteit van leven biedt een mogelijkheid om emoties te ventileren en te delen met behandelaars. Bij toestemming van de patiënt kunnen de papieren vragenlijsten worden ingezien, of komen de online vragenlijsten in het RENINE centrumportaal te staan.