Tips voor bereiken online vragenlijsten

Het is ontzettend fijn als patiënten de vragenlijsten online willen invullen! Het online invullen gaat sneller voor de patiënt en bovendien is er een koppeling met het Renine centrumportaal, zodat de patiënt de vragenlijst ook makkelijk kan bespreken met zijn of haar arts.

Sinds het beschikbaar worden van de online vragenlijsten hebben we echter uit meerdere centra te horen gekregen dat de vragenlijsten lastig te vinden zijn. Hieronder 3 verschillende manieren om bij de vragenlijsten te komen:

Verwijs patiënten naar deze website

Op de pagina onder het kopje patiënten (klik hier) staat een knop naar de vragenlijsten

Voer het adres www.nefrovisie.nl/domestico in bij de adresbalk (deze bevindt zich helemaal bovenin het scherm)

Vul op Google in: domestico vragenlijst.

Als eerste resultaat komt dan een website van Nefrovisie. Als deze website wordt aangeklikt wordt een pagina geopend met de titel ‘Wij hebben patiënten die meedoen aan de DOMESTICO-studie, moeten die ook een vragenlijst invullen?’ Onderaan op die pagina staat een link waar patiënten op kunnen klikken.

Uiteindelijk zullen patiënten het volgende zien:

Hier kan de toegangscode uit de uitnodigingsbrief worden ingevoerd.

Bovenstaande instructie staat in een uitgebreide vorm ook in een pdf (klik hier) welke kan worden meegegeven aan de patiënt.