Anderstalige vragenlijsten online beschikbaar

De anderstalige vragenlijsten (Engels, Pools, Arabisch en Turks) zijn vanaf nu ook online beschikbaar. Als de patiënt inlogt op www.nefrovisie.nl/domestico, dan verschijnt er nu allereerst een taalkeuze vraag. Hierdoor wordt het ook voor de patiënten die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, mogelijk om een terugkoppeling van de vragenlijst te krijgen en deze te bespreken met de zorgverlener.