Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes (DOMESTICO)

Projectcode A2D4P02 Projectleider mevrouw dr. B.C. van Jaarsveld Programma Dialyse op maat OrganisatieVU Medisch Centrum Amsterdam Afdeling Afdeling Nefrologie Startdatum 1-02-2017 Looptijd 12 maandenToegekend € 134 500,00

Trefwoorden

Soort: Onderzoek met mensen; klinisch, niet-toegepast
Onderwerp: Thuisdialyse, keuzevrijheid, klinische uitkomsten, kwaliteit van leven, zorgkosten

Doel

Het DOMESTICO-project als geheel is erop gericht de barrières voor thuisdialyse weg te nemen met als doel patiënten een optimale keuzevrijheid voor een dialysebehandeling te geven. Uiteindelijke doel is het identificeren van patiënten bij wie thuisdialyse succesvol kan zijn, dat wil zeggen, zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tegen de laagst mogelijke zorgkosten.

Samenvatting

In het jaar 2000 werd ongeveer een derde van de dialysepatiënten behandeld met een vorm van thuisdialyse, de meeste patiënten met buikdialyse (peritoneale dialyse, PD) en een klein deel van de patiënten met dialyse via de bloedbaan (hemodialyse). Sindsdien is het percentage patiënten dat thuis dialyseert gehalveerd, voornamelijk als gevolg van een sterke daling in het aantal PD-patiënten. Er blijken wel grote verschillen te bestaan tussen dialysepraktijken in het deel van de patiënten dat thuis dialyseert.

Door het kleinere aantal patiënten neemt de ervaring van artsen en verpleegkundigen met de verschillende vormen van thuisdialyse af. Een professional die weinig ervaring heeft met thuisdialyse kan patiënten minder goed informeren over de behandelingen. Dit kan leiden tot een barrière voor patiënten om de keuze te maken om met thuisdialyse te beginnen.

De verwachting is dat het wegnemen van de barrières voor thuisdialyse patiënten een optimale keuzevrijheid voor een dialysebehandeling kan geven. Het DOMESTICO project beoogt om wetenschappelijk bewijs te leveren of, en bij welke patiënten, thuisdialyse leidt tot betere klinische uitkomsten. Daarnaast richt het project zich op de ontwikkeling en invoering van een andere wijze van informatievoorziening over dialysebehandelingen en toepassing van gedeelde besluitvorming (‘shared decision making’) tijdens de fase waarin patiënten een keuze maken voor een dialysevorm..

Het nu gehonoreerde projectvoorstel betreft de eerste fase van het DOMESTICO project. De hierop volgende fasen zijn gericht op (i) het vaststellen van de effecten van thuisdialyse op kwaliteit van leven, (ii) het uitvoeren van een kosteneffectiviteitsanalyse van thuisdialyse ten opzichte van centrumhemodialyse en (iii) het implementeren van optimale voorlichting en voorbereiding op de verschillende vormen van nierfunctievervangende behandeling inclusief het toepassen van gedeelde besluitvorming.

Vraagstellingen:
1. Wat zijn de oorzaken van de afname in het percentage dialysepatiënten dat thuis dialyseert en welke factoren beïnvloeden de keuze van patiënten voor thuisdialyse?
2. Leidt behandeling met thuisdialyse tot betere klinische uitkomsten (betere bloeddrukregulatie, fosfaatcontrole, anemie (bloedarmoede) controle en voedingstoestand), minder ziekenhuisopnamen en een lager risico op overlijden vergeleken met centrumhemodialyse?

Cohortonderzoek met patiënten uit 30 Nederlandse dialysecentra die in de periode 2012-2017 begonnen zijn met thuishemodialyse of centrumhemodialyse.

Bron: Nierstichting