DOMESTICO project van start

vrijdag, 17 februari, 2017

Op 1 februari 2017 is het DOMESTICO project gestart. DOMESTICO (Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes) is een landelijk initiatief dat met steun van alle betrokken partijen (Nierpatiënten Vereniging Nederland, Nierstichting, Dialyseverpleegkundigen, Nefrovisie, Nederlandse Federatie voor Nefrologie, Zorgverzekeraars) thuisdialyse in Nederland weer op de kaart wil zetten. Wij willen dit doen door inzicht te geven in de effecten van thuisdialyse op kwaliteit van leven en klinische uitkomsten, in relatie tot de werkelijke zorgkosten.

Dankzij een subsidie van de Nierstichting kunnen wij daadwerkelijk starten met het DOMESTICO project!

Met deze subsidie willen wij in een cohort van 1000-1200 patiënten die tussen 1-1-2012 en 1-1-2017 gestart zijn met een vorm van thuis- of nachtdialyse (peritoneale dialyse, thuishemodialyse, nachtelijke hemodialyse) onderzoeken wat de oorzaken zijn van techniekfalen en wat modificeerbare factoren zijn waarmee dit kan worden voorkomen. Daarnaast zullen de klinische uitkomsten (o.a. hospitalisatie, bloeddruk en metabole regulatie, mortaliteit) van deze patiënten vergeleken worden met die van 1000-1200 patiënten die in dezelfde periode zijn gestart met conventionele centrumhemodialyse. Deze retrospectieve studie zal worden voortgezet in een prospectieve studie. De prospectieve studie zal naast de genoemde uitkomsten ook kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit van thuisdialyse onderzoeken.

Verder willen we Best Practices voor de voorlichting van nierfalenpatiënten verder uitwerken en nagaan of een optimale voorlichting invloed heeft op de keuze van patiënten voor een vorm van thuisdialyse en de praktijkvariatie in het percentage thuisdialyse in Nederland vermindert. Ook moet dit proces inzicht geven welk type  patiënt de meeste kans heeft om zonder techniekfalen en complicaties en met goede kwaliteit-van-leven zo lang mogelijk thuis te dialyseren.

Aanvullende financiering om dit project te volbrengen wordt op dit moment aangevraagd bij belanghebbende partijen.

Voor verdere informatie: Alferso Abrahams (A.C.Abrahams@umcutrecht.nl(link sends e-mail)) en Brigit van Jaarsveld (b.jaarsveld@vumc.nl(link sends e-mail))

Domestico.jpg

Bron: NFN