De magische grens van 1600 inclusies gepasseerd!

We hebben de magische grens van 1600 inclusies gepasseerd! De allereerste patiënt werd geïncludeerd in december 2017. Bijna 4 jaar later zitten er 1600 dialysepatiënten in de DOMESTICO studie.  Wij bedanken jullie voor jullie enorme inzet en betrokkenheid! De inclusieperiode zal doorlopen tot 1 juli 2022. De reden hiervoor is dat we nog meer thuisdialysepatiënten en mantelzorgers nodig hebben om onze onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden.