Actueel 2018-09-27T15:25:40+01:00

Actueel nieuws

DOMESTICO project van start

vrijdag, 17 februari, 2017

Op 1 februari 2017 is het DOMESTICO project gestart. DOMESTICO (Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes) is een landelijk initiatief dat met steun van alle betrokken partijen (Nierpatiënten Vereniging Nederland, Nierstichting, Dialyseverpleegkundigen, Nefrovisie, Nederlandse Federatie voor Nefrologie, Zorgverzekeraars) thuisdialyse in Nederland weer op de kaart wil zetten. Wij willen dit doen door inzicht te geven in de effecten van thuisdialyse op kwaliteit van leven en klinische uitkomsten, in relatie tot de werkelijke zorgkosten.

Dankzij een subsidie van de Nierstichting kunnen wij daadwerkelijk starten met het DOMESTICO project!

Met deze subsidie willen wij in een cohort van 1000-1200 patiënten die tussen 1-1-2012 en 1-1-2017 gestart zijn met een vorm van thuis- of nachtdialyse (peritoneale dialyse, thuishemodialyse, nachtelijke hemodialyse) onderzoeken wat de oorzaken zijn van techniekfalen en wat modificeerbare factoren zijn waarmee dit kan worden voorkomen. Daarnaast zullen de klinische uitkomsten (o.a. hospitalisatie, bloeddruk en metabole regulatie, mortaliteit) van deze patiënten vergeleken worden met die van 1000-1200 patiënten die in dezelfde periode zijn gestart met conventionele centrumhemodialyse. Deze retrospectieve studie zal worden voortgezet in een prospectieve studie. De prospectieve studie zal naast de genoemde uitkomsten ook kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit van thuisdialyse onderzoeken.

Verder willen we Best Practices voor de voorlichting van nierfalenpatiënten verder uitwerken en nagaan of een optimale voorlichting invloed heeft op de keuze van patiënten voor een vorm van thuisdialyse en de praktijkvariatie in het percentage thuisdialyse in Nederland vermindert. Ook moet dit proces inzicht geven welk type  patiënt de meeste kans heeft om zonder techniekfalen en complicaties en met goede kwaliteit-van-leven zo lang mogelijk thuis te dialyseren.

Aanvullende financiering om dit project te volbrengen wordt op dit moment aangevraagd bij belanghebbende partijen.

Voor verdere informatie: Alferso Abrahams (A.C.Abrahams@umcutrecht.nl(link sends e-mail)) en Brigit van Jaarsveld (b.jaarsveld@vumc.nl(link sends e-mail))

Domestico.jpg

Bron: NFN

By | februari 17th, 2017|

Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes (DOMESTICO)

Projectcode A2D4P02 Projectleider mevrouw dr. B.C. van Jaarsveld Programma Dialyse op maat OrganisatieVU Medisch Centrum Amsterdam Afdeling Afdeling Nefrologie Startdatum 1-02-2017 Looptijd 12 maandenToegekend € 134 500,00

Trefwoorden

Soort: Onderzoek met mensen; klinisch, niet-toegepast
Onderwerp: Thuisdialyse, keuzevrijheid, klinische uitkomsten, kwaliteit van leven, zorgkosten

Doel

Het DOMESTICO-project als geheel is erop gericht de barrières voor thuisdialyse weg te nemen met als doel patiënten een optimale keuzevrijheid voor een dialysebehandeling te geven. Uiteindelijke doel is het identificeren van patiënten bij wie thuisdialyse succesvol kan zijn, dat wil zeggen, zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tegen de laagst mogelijke zorgkosten.

Samenvatting

In het jaar 2000 werd ongeveer een derde van de dialysepatiënten behandeld met een vorm van thuisdialyse, de meeste patiënten met buikdialyse (peritoneale dialyse, PD) en een klein deel van de patiënten met dialyse via de bloedbaan (hemodialyse). Sindsdien is het percentage patiënten dat thuis dialyseert gehalveerd, voornamelijk als gevolg van een sterke daling in het aantal PD-patiënten. Er blijken wel grote verschillen te bestaan tussen dialysepraktijken in het deel van de patiënten dat thuis dialyseert.

Door het kleinere aantal patiënten neemt de ervaring van artsen en verpleegkundigen met de verschillende vormen van thuisdialyse af. Een professional die weinig ervaring heeft met thuisdialyse kan patiënten minder goed informeren over de behandelingen. Dit kan leiden tot een barrière voor patiënten om de keuze te maken om met thuisdialyse te beginnen.

De verwachting is dat het wegnemen van de barrières voor thuisdialyse patiënten een optimale keuzevrijheid voor een dialysebehandeling kan geven. Het DOMESTICO project beoogt om wetenschappelijk bewijs te leveren of, en bij welke patiënten, thuisdialyse leidt tot betere klinische uitkomsten. Daarnaast richt het project zich op de ontwikkeling en invoering van een andere wijze van informatievoorziening over dialysebehandelingen en toepassing van gedeelde besluitvorming (‘shared decision making’) tijdens de fase waarin patiënten een keuze maken voor een dialysevorm..

Het nu gehonoreerde projectvoorstel betreft de eerste fase van het DOMESTICO project. De hierop volgende fasen zijn gericht op (i) het vaststellen van de effecten van thuisdialyse op kwaliteit van leven, (ii) het uitvoeren van een kosteneffectiviteitsanalyse van thuisdialyse ten opzichte van centrumhemodialyse en (iii) het implementeren van optimale voorlichting en voorbereiding op de verschillende vormen van nierfunctievervangende behandeling inclusief het toepassen van gedeelde besluitvorming.

Vraagstellingen:
1. Wat zijn de oorzaken van de afname in het percentage dialysepatiënten dat thuis dialyseert en welke factoren beïnvloeden de keuze van patiënten voor thuisdialyse?
2. Leidt behandeling met thuisdialyse tot betere klinische uitkomsten (betere bloeddrukregulatie, fosfaatcontrole, anemie (bloedarmoede) controle en voedingstoestand), minder ziekenhuisopnamen en een lager risico op overlijden vergeleken met centrumhemodialyse?

Cohortonderzoek met patiënten uit 30 Nederlandse dialysecentra die in de periode 2012-2017 begonnen zijn met thuishemodialyse of centrumhemodialyse.

Bron: Nierstichting

By | februari 1st, 2017|