Opstarten Mantelzorgproject

Zoals jullie weten is mede dankzij jullie deelname het DOMESTICO-onderzoek een groot succes in Nederland. Er zijn al ruim 800 patiënten geïncludeerd!

Om ieders inzet zo goed mogelijk te benutten, hebben wij een mantelzorgproject aan DOMESTICO gekoppeld, dat is reeds goedgekeurd door de METC. Met dit project willen wij de ervaringen (positief en negatief) van mantelzorgers van dialysepatiënten, die meedoen aan DOMESTICO, onderzoeken. Dit doen we d.m.v. een vragenlijst voor die mantelzorger.

Wij willen graag met de deelnemende centra overleggen hoe deze mantelzorgers benaderd kunnen worden. Ons idee is om de medisch maatschappelijk werker hiervoor te vragen. Dit is een manier om ook hen te betrekken bij DOMESTICO. Daarnaast kunnen de ingevulde vragenlijsten helpen bij het ondersteunen van de mantelzorger door jullie medisch maatschappelijk werkers.

Wat wordt van de medisch maatschappelijk werkers verwacht:

– contact opnemen met één mantelzorger van elke patiënt die meedoet aan DOMESTICO

– deze mantelzorger vragen of hij/zij bereid is om een vragenlijst in te vullen

– informatiebrief, toestemmingsformulier en vragenlijst op (laten) sturen

– mail sturen naar info@domesticostudy.nl dat er een mantelzorger gevraagd is.

Hier kunt u een korte presentatie vinden over het mantelzorgproject.

Graag komen wij in contact met medisch maatschappelijk werkers die in dit project geïnteresseerd zijn! Stuur hiervoor een mail naar info@domesticostudy.nl