Nieuwe release centrumportal Nefrodata

Op 18 augustus hebben dialysecentra een email ontvangen van Nefrovisie betreffende een nieuwe onderhoudsrelease van de centrumportal van Nefrodata. Hierin stond o.a. beschreven dat het mogelijk is om via het centrumportal individuele PROMs-uitnodigingen te genereren voor DOMESTICO deelnemers. Deze functie is toegevoegd voor een extra meting naast de reguliere studiemetingen, omdat sommige centra graag de mogelijkheid willen om de patiënt uit te nodigen voor het invullen van een extra vragenlijst bijvoorbeeld voorafgaand aan een jaargesprek.

BELANGRIJK: deze extra uitnodigingsbrieven die vanuit de centrumportal worden gegenereerd, zijn GEEN vervanging voor de uitnodigingen in het kader van DOMESTICO.

Uitnodigingen voor studievragenlijsten van DOMESTICO worden op vaste meetmomenten verstrekt via de studie en bevatten altijd het DOMESTICO logo. Als de patiënt de DOMESTICO vragenlijst online invult en hij/zij geeft toestemming om het antwoordoverzicht te delen met het dialysecentrum, dan komt het antwoordoverzicht ook in Nefrodata. Het is van het grootste belang dat patiënten de DOMESTICO studievragenlijsten invullen, omdat deze meer onderdelen bevatten dan alleen de PROMs. De werkwijze hiervoor is niet veranderd.

In een stroomschema ziet de werkwijze er zo uit: