Subsidie voor DOMESTICO-project nefrologie

10 juli 2017

De afdeling nefrologie van VUmc heeft eind juni 2017 een grote subsidie gekregen van ZonMw voor een onderzoek naar thuisdialyse: het DOMESTICO-project.

Onderzoeker Brigit van Jaarsveld, internist-nefroloog van VUmc, heeft samen met collega Alferso Abrahams uit UMCU een project opgezet waarbij gekeken wordt of een dialysebehandeling die thuis plaatsvindt, beter is dan dialyse die in het centrum wordt uitgevoerd. Thuis kunnen mensen zichzelf dialyseren via de buik (peritoneale dialyse) of via het bloed (thuishemodialyse).

De belangrijkste uitkomst van DOMESTICO is de kwaliteit-van-leven van patiënten, die gemeten wordt met ‘patient-reported-outcome-measures’ (PROMs), dit zijn uitkomsten die mensen zelf het allerbelangrijkst vinden. Verder wordt in het onderzoek gekeken naar opnames in het ziekenhuis, hoe effectief de dialyse is en naar de kosten van de behandeling.

DOMESTICO bestaat uit meerdere deelprojecten en deze ZonMW subsidie wordt ingezet vanaf 1-1-2018 gedurende 4 jaar. Een enorme stimulans voor thuisdialyse in Nederland, misschien om vast te oefenen voor de draagbare kunstnier in de toekomst!

Subsidie voor DOMESTICO project

Bron: Vumc.nl