Voormalig DOMESTICO arts-onderzoeker Anna Bonenkamp gepromoveerd!

Afgelopen woensdag, 15 juni 2022, is voormalig DOMESTICO arts-onderzoeker Anna Bonenkamp gepromoveerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dit betekent dat zij de academische graad van doctor heeft behaald door het succesvol schrijven en verdedigen van haar proefschrift getiteld: ‘Patient-centered care: facilitating home dialysis and improving health-related quality of life’ (NL: ‘Patiëntgerichte zorg: het faciliteren van thuisdialyse en het verbeteren van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven’). In haar proefschrift wordt in de huidige groep dialysepatiënten gekeken naar de geschiktheid voor thuisdialyse, naar manieren om de techniekoverleving op thuisdialyse te verbeteren en naar kwaliteit van leven, als belangrijke patiënt-gerapporteerde uitkomst.

Gefeliciteerd Anna! Wat een enorm mooie prestatie!