23 maart 2023: proefschrift verdediging Anita van Eck van der Sluijs

Op donderdag 23 maart zal internist-nefroloog en voormalig DOMESTICO-onderzoeker Anita van Eck van der Sluijs haar proefschrift getiteld “End-stage kidney disease: towards shared decision-making and patient-reported outcomes” (NL: “Eindstadium nierfalen: naar samen beslissen en patiëntgerapporteerde uitkomsten”) verdedigen in het Academiegebouw in Utrecht.

Wij kijken er enorm naar uit!

Geïnteresseerd in Anita haar proefschrift of het bijwonen van de verdediging? Stuur even een mailtje naar info@domesticostudy.nl!