Wegnemen barrières

Titel Barrières voor informatievoorziening over thuisdialyse
en conservatieve behandeling wegnemen
Doel – In het nierfalentraject evenveel aandacht besteden
aan een conservatieve behandeling en vormen van
thuisdialyse ten opzichte van centrum
hemodialyse

– In het nierfalentraject de patiënt de mogelijkheid
bieden om in eerste instantie te kiezen voor de
locatie van de dialysebehandeling (thuis of in het
ziekenhuis) in plaats van de specifieke dialysevorm
(peritoneale dialyse, thuishemodialyse of centrum
hemodialyse).

– Patiënt 100% keuzevrijheid geven.

Doelgroep Artsen, verpleegkundig specialisten, physician
assistants, nierfalenverpleegkundigen, medisch
maatschappelijk werkers en diëtisten verbonden aan
de afdeling Nefrologie.
Categorie Nierfalentraject
Versie en datum Versie 5 – 27 februari 2020
Contactpersoon

o   Naam

o   Instelling

o   Contact: email adres of link naar een website

o   Evt: naam project met logo

(volgt)
Auteurs (naam en instelling) A. van Eck van der Sluijs
Arts-onderzoeker DOMESTICO en nefroloog i.o. UMCU

A.A. Bonenkamp
Arts-onderzoeker DOMESTICO
AmsterdamUMC, locatie VUmc

P.W.G. du Buf-Vereijken
Nefroloog Amphia Ziekenhuis

Met ondersteuning van het DOMESTICO studieteam

  • Achtergrond en context

Patiënten met eindstadium nierfalen (eGFR≤20 ml/min/1.73m2) worden door hun
nefroloog verwezen naar het nierfalentraject om voorlichting te krijgen betreffende
de mogelijke behandelopties (peritoneale dialyse, thuishemodialyse, centrum
hemodialyse of conservatieve therapie). Tijdens de voorlichting wordt soms meer
aandacht besteedt aan één van de opties, terwijl evenveel aandacht moet worden
besteedt aan alle potentiële opties om de patiënt daarmee 100% keuzevrijheid te
kunnen bieden

  • Korte beschrijving

Tijdens het nierfalentraject wordt aan alle potentiële behandelopties evenveel
aandacht besteedt.

  • Eventuele resultaten

nvt

  • Welke zorgprofessionals voeren het uit?

Artsen en nierfalenverpleegkundigen verbonden aan de afdeling Nefrologie.

  • Wanneer toe te passen?

Bij een patiënt met eGFR≤20 ml/min/1.73m2 die door nefroloog is verwezen naar
nierfalentraject.

  •  Praktische uitvoering

Benodigde middelen en voorwaarden

  • Ervaring van het voorlichtingsteam betreffende alle mogelijke behandelopties.

Inhoudelijke uitvoering

Naast uitleg over een conservatieve behandeling, is het als eerste belangrijk dat de
behandelend nefroloog aan de patiënt uitlegt welke dialysemodaliteiten medisch gezien
mogelijk zijn en of er daadwerkelijk gekozen kan worden voor een bepaalde vorm van
thuisdialyse. Hierbij kan de informatie uit een voorafgaand huisbezoek van grote
waarde zijn.
Vervolgens zouden de zorgverleners in het gehele nierfalentraject evenveel aandacht
moeten besteden aan alle behandelopties, dus zowel conservatieve behandeling als
een vorm van thuisdialyse (peritoneale dialyse of thuishemodialyse) als centrum
hemodialyse.

Mogelijke voor- en nadelen (b.v. impact/meerwaarde voor de patient en organisatie)
Voordelen:
─ 100% keuzevrijheid
─ Conservatieve behandeling en vormen van thuisdialyse krijgen net zoveel aandacht
als centrum hemodialyse

Nadelen:
─ Mogelijk frustratie bij patiënt als hij/zij bijvoorbeeld voor een thuisbehandeling kiest
maar dit uiteindelijk niet mogelijk blijkt te zijn

Succesfactoren en ervaren barrières met potentiele aanpak
Het verdient aanbeveling een dedicated team te vormen van verpleegkundigen,
gespecialiseerd in deze manier van voorlichting geven.

  • Verspreiding en implementatie
  • Financiering
  • Borging in kwaliteitsstandaarden

Binnenkort meer informatie

1. Eero O. Honkanen, Virpi M. Rauta. ‘What happened in Finland to increase home
hemodialysis?’ Hemodialysis International 2008; 12:S11–S15.