Zorgverleners 2018-09-05T13:44:19+01:00

Medische Professionals

Voor de opzet en doelen van DOMESTICO verwijzen wij u naar de pagina ‘Doelen’. Hieronder vindt u informatie voor deelname aan de verscheidene projecten.

DOMESTICO – prospectief

Per 1-12-2017 is dit deelproject van start gegaan! Hierbij wordt onderzocht wat de effecten van thuisdialyse zijn op de kwaliteit van leven en klinische uitkomsten in relatie tot de kosten.

Patiënten die vanaf 1-12-2017 (gaan) starten met dialyse en 18 jaar en ouder zijn, kunnen in deze studie geïncludeerd worden. Exclusiecriteria zijn: niet verkrijgen van informed consent, levensverwachting < 3 maanden en een verwachte niertransplantatie < 3 maanden.

Van patiënten wordt gevraagd om gedurende de studie om de 3-6 maanden verscheidene vragenlijsten in te vullen met betrekking tot kwaliteit van leven (CKD-PROMs, Eq5D-5L, SeMas) en kosten (iMTA). Tevens worden ook de klinische parameters, die in het kader van de reguliere dialysebehandeling bepaald worden, verzameld.

Inclusie van patiënten vindt plaats tussen 1-12-2017 en 1-12-2020, de follow-up is 12-48 maanden met een verwacht einde van de studie op 1-6-2022. Het doel is om 800 thuisdialyse patiënten (600 PD en 200 thuis HD) te includeren en een controle groep van 800 centrum hemodialyse patiënten.

 

DOMESTICO – Best Practices / Shared Decision Making

Vanaf 1-1-2018 is ook dit deelproject van start gegaan in 12 Nederlandse dialysecentra. In alle deelnemende centra is een inventarisatie verricht om het huidige keuzeproces rondom dialyse behandeling en de mate van Shared Decision Making in kaart te brengen. Daarnaast zijn er vragenlijsten verspreidt onder patiënten en zorgverleners. Inmiddels vinden er in de centra bijeenkomsten plaats om de uitkomsten te presenteren. Vervolgens zal er, samen met medewerkers van het betreffende centrum, een ‘Zorgpad voor dialyse behandeling gericht op Shared Decision Making’ worden ontwikkeld en geïmplementeerd. De Nierpatiënten Vereniging Nederland zal een belangrijke rol spelen in het bezoeken van de centra en verzorgen van trainingen voor Shared Decision Making. Tenslotte zal er, na implementatie van Best Practices en Shared Decision Making, een evaluatie volgen.

Aan het einde van dit deelproject (duur 12 maanden) is er in alle deelnemende centra een zorgpad voor nierfunctievervangende behandeling opgesteld waarin Shared Decision Making wordt toegepast wat leidt tot meer spreiding van keuzes door de patiënt over de behandelopties en minder praktijkvariatie ten aanzien van nierfalenvoorlichting.

DOMESTICO – retrospectief

Inmiddels is er gestart met dataverzameling in het kader van DOMESTICO – retrospectief. Het merendeel van de dialysecentra in Nederland doen reeds mee aan deze niet-WMO plichtige studie.

Indien u geïnteresseerd bent in deelname aan (één van de deelprojecten) en/of patiënten heeft die voldoen aan de inclusiecriteria (in het kader van DOMESTICO – prospectief), kunt u contact opnemen via info@domesticostudy.nl