2e DOMESTICO symposium groot succes!

Wat een fantastisch symposium hebben we met ons allen gehouden: door de combinatie van boeiende voordrachten en een zeer actief publiek, was het voor de meeste aanwezigen een leerzame dag op 21 maart 2019 bij BCN in Utrecht. En dat zonder inschrijfkosten en mèt accreditatie, dankzij de ondersteuners van DOMESTICO. Hieronder enkele highlights van de … Meer lezen

DOMESTICO symposium – 21 maart 2019

In onze recente nieuwsbrief stond reeds een aankondiging voor het DOMESTICO symposium in het voorjaar van 2019. Hierbij willen wij u melden dat het DOMESTICO symposium definitief zal gaan plaatsvinden op 21 maart 2019. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij het symposium wat zal worden gehouden bij BCN Utrecht CS. Begin 2019 zal het … Meer lezen

DOMESTICO zet thuisdialyse op de kaart

Door Merel Dercksen De afgelopen vijftien jaar is het percentage patiënten dat thuis dialyseert gehalveerd. Hoog tijd om uit te zoeken waar dat door komt, en er iets aan te doen, vinden veel partijen in het veld. De recent gestarte DOMESTICO studie omvat beide aspecten. Dr. Brigit van Jaarsveld, nefroloog in het VUmc, vertelt wat DOMESTICO … Meer lezen

Subsidie voor DOMESTICO-project nefrologie

10 juli 2017 De afdeling nefrologie van VUmc heeft eind juni 2017 een grote subsidie gekregen van ZonMw voor een onderzoek naar thuisdialyse: het DOMESTICO-project. Onderzoeker Brigit van Jaarsveld, internist-nefroloog van VUmc, heeft samen met collega Alferso Abrahams uit UMCU een project opgezet waarbij gekeken wordt of een dialysebehandeling die thuis plaatsvindt, beter is dan … Meer lezen

DOMESTICO wil thuisdialyse op de kaart zetten

Enkele jaren geleden raakte nefrologisch Nederland flink in beroering. De zorgverzekeraars wilden ineens dat veel meer mensen thuis zouden gaan dialyseren, maar liefst dertig procent van het totaal. Nu is dat ongeveer zeventien procent, terwijl het tien jaar geleden ook dertig procent was. Deze beroering heeft een beweging op gang gebracht die uitmondde in het … Meer lezen

DOMESTICO project van start

vrijdag, 17 februari, 2017 Op 1 februari 2017 is het DOMESTICO project gestart. DOMESTICO (Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes) is een landelijk initiatief dat met steun van alle betrokken partijen (Nierpatiënten Vereniging Nederland, Nierstichting, Dialyseverpleegkundigen, Nefrovisie, Nederlandse Federatie voor Nefrologie, Zorgverzekeraars) thuisdialyse in Nederland weer op de kaart wil zetten. Wij … Meer lezen

Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes (DOMESTICO)

Projectcode A2D4P02 Projectleider mevrouw dr. B.C. van Jaarsveld Programma Dialyse op maat OrganisatieVU Medisch Centrum Amsterdam Afdeling Afdeling Nefrologie Startdatum 1-02-2017 Looptijd 12 maandenToegekend € 134 500,00 Trefwoorden Soort: Onderzoek met mensen; klinisch, niet-toegepast Onderwerp: Thuisdialyse, keuzevrijheid, klinische uitkomsten, kwaliteit van leven, zorgkosten Doel Het DOMESTICO-project als geheel is erop gericht de barrières voor thuisdialyse weg te nemen met als doel patiënten een optimale keuzevrijheid voor een dialysebehandeling … Meer lezen